Klasyfikacja palności tworzyw sztucznych

UL 94 - standard stosowany przez American Underwriters Laboratories według którego bada się własności palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach. Sześć z dwunastu klasyfikacji odnosi się do materiałów powszechnie stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych, elementów konstrukcyjnych i izolatorów w produktach elektronicznych (5VA, 5VB, V-0, V-1, V-2, HB). W teście UL 94 HB (poziome palenie) bada się przebieg palenia poziomo usytuowanego elementu z tworzywa sztucznego, a w bardziej wymagającym teście UL 94 V (pionowe palenie) palenie się pionowo usytuowanego elementu.

 

Test pionowego spalania UL 94 V 

Próbki badanego materiału o wymiarach 127 mm na 12,7 mm i o grubości, w jakiej materiał występuje w końcowej fazie są testowane w stanie bezpośrednio po wyprodukowaniu jak i w dojrzałym stanie (po spędzeniu 7 dni w temperaturze 70°C). Test wymaga dokładnego ustawienia dobrze kontrolowanego płomienia pod pionowo ustawioną próbką na okres 10 sekund. Następnie płomień usuwa się i odnotowuje długość palenia. W momencie wygaśnięcia płomienia, próbka jest natychmiastowo poddana drugiemu 10 sekundowemu okresowi zapalenia. Okres palenia jest odnotowany. Bezpośrednio pod próbką umieszcza się watę, aby sprawdzić, czy materiał kapie i zapala watę.

Materiały spełniające V-0 wg UL 94:
- Nie palą się płomieniem dłużej niż 10 sęk. po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
- Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 50 sęk dla 10 podpaleń każdego zestawu 5 próbek.
- Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
- Nie kapią i nie zapalają znajdującej się 305 mm poniżej waty.
- Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 30 sekund po drugim usunięciu płomienia.

Materiały spełniające V-1 wg UL 94:
- Nie palą się płomieniem dłużej niż 30 sekund po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
- Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 250 sekund dla 10 podpaleń każdego zestawu 5-ciu próbek.
- Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
- Nie kapią i nie zapalają znajdującej się 305 mm poniżej waty.
- Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 60 sekund po drugim usunięciu płomienia.

Materiały spełniające V-2 wg UL 94:
- Nie palą się płomieniem dłużej niż 30 sekund po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
- Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 250 sekund dla 10 podpaleń każdego zestawu 5-ciu próbek.
- Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
- Niektóre z materiałów kapią palącymi się przez krótką chwilę cząsteczkami, które mogą zapalić suchą watę znajdującą się 305 mm poniżej próbki.
- Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 60 sekund po drugim usunięciu płomienia.


Powrót [-]
Czym jest REACH i SVHC?Dbaj o środowisko - recykling tworzyw sztucznych