KP

Listwy i kanały perforowane

Listwy i kanały perforowane (grzebieniowe/szczelinowe) typu KP przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych w szafach sterowniczych, rozdzielnicach itp.

Perforacja po obu bokach listwy (kanału) i łatwe wyłamywanie żeber umożliwia wyprowadzenie przewodów w dowolnym miejscu na całej jej długości. Dodatkowo posiadają otwory w podstawie umożliwiające łatwy montaż i demontaż.

Podobnie jak kanały typu KI spełniają wymagania próby odporności przeciwko rozszerzaniu płomienia według norm zawartych w Dyrektywie Niskonapięciowej Rady Europejskiej 2006/95/WE.


Powrót [-]