RKGS / RKGSP

Rury karbowane giętkie

Rury elektroinstalacyjne karbowane giętkie typu RKGS / RKGSP to rury o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej.

Chronią prowadzoną instalację elektryczną przed wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych). Nierozprzestrzeniające płomienia (po usunięciu źródła ognia – samogasnące). Możliwe instalowanie: pod tynkami, w betonie (zalewanym i wibrowanym) oraz na powierzchni (ściany, poddasza itp.) gdzie ich mocowanie można wykonywać za pomocą uchwytów z kategorii akcesoriów do rur sztywnych. Rury typu RKGSP dodatkowo wyposażone są w stalowy drut który umożliwia łatwe i szybkie przeciąganie przewodów w ich wnętrzu.


Powrót [-]