RGR

Rury odgromowe

Rury odgromowe RGR wykorzystywne są do izolowania przewodów i kabli  odprowadzających w instalacjach zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

Chronią przed skutkami przepływu prądu udarowego w momencie wyładowań piorunowych.


Powrót [-]