RP

Rury przyłączeniowe

Rury przyłączeniowe typu RP znajdują szerokie zastosowanie w ochronie kabli na otwartych przestrzeniach.

Wykorzystywane zarówno do instalacji przyłączeniowych ziemnych jak i napowietrznych (słupy, wiadukty, elewacje budynków) Wykonane z PE dużej gestości który zawiera stabilizator gwarantujący im wysoką odporność na promieniowanie UV.


Powrót [-]