Dzięki realizacji projektu nasza firma wprowadziła na rynek nowe produkty w postaci niepalnych złączek elektroinstalacyjnych oraz łączników do listew elektroinstalacyjnych oraz uzyskała nowe możliwości usługi produkcji elementów z powierzonych form wtryskowych. Opis naszej oferty znajdziecie w zakładce produkty.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, działanie 1.1.

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy TADPOL w Kosakowie poprzez zakup maszyn i urządzeń. Nr umowy UDA-RPPPM.01.01.02.00-134/13-00