Czym jest REACH i SVHC?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń.

Więcej [+]

Klasyfikacja palności tworzyw sztucznych

UL 94 - standard stosowany przez American Underwriters Laboratories według którego bada się własności palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach. Sześć z dwunastu klasyfikacji odnosi się do materiałów powszechnie stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych, elementów konstrukcyjnych i izolatorów w produktach elektronicznych (5VA, 5VB, V-0, V-1, V-2, HB). W teście UL 94 HB (poziome palenie) bada się przebieg palenia poziomo usytuowanego elementu z tworzywa sztucznego, a w bardziej wymagającym teście UL 94 V (pionowe palenie) palenie się pionowo usytuowanego elementu.

Więcej [+]

Dbaj o środowisko - recykling tworzyw sztucznych

Tworzywo sztuczne - pojęcie funkcjonuje obok często spotykanego określenia potocznego "plastik".

Segregując odpady, dbamy o środowisko głównie  dlatego, że zmniejszamy ilość odpadów które trafiają na wysypiska.  Pamiętajmy jednak, że odpady takie jak plastiki to surowiec wtórny, które ze względu na swoją wartość w ogóle nie powinny na nie trafiać. To jeden z niewielu surowców, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez odzysk na nowe wyroby (wówczas zaoszczędzone zostają zasoby ropy naftowej z których produkuje się tworzywo pierwotne)  ale również odzyskać zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych  a wtedy zasoby naturalne chronione są w sposób bezpośredni. Aby było to możliwe plastikowy odpad musi zostać zebrany, a o to może zadbać każdy prowadząc segregację  na co dzień.

Więcej [+]